FAQ, Svetelné podlahy

Tvarovanie optických vlákien svetelných podláh

Optické vlákna sú do istej miery tvarovateľné a ohýbateľné. Umožňuje to ich konštrukcia.

Práve tento moment, spolu s farebným riešením pozadia je zárukou toho, že dve rôzne  podlahy nebudú nikdy rovnaké. Podlaha každého zákazníka tým získava osobitý charakter a neopakovateľnosť.