Kamenný koberec

Mechanické zaťaženie kamenného koberca

Povrch je zaťažiteľný bežným spôsobom, ako je pochôznosť, pojazdnosť osobnými automobilmi, malými nákladnými automobilmi, vysokozdvižnými vozíkmi a podobne.

Je potrebné si uvedomiť, že maximálna miera zaťažiteľnosti závisí od veľkosti použitej frakcie kameniva a to tak, že čím menšia frakcia, tým vačšia zaťažiteľnosť povrchu.