3D - fotopodlahy, Dekoratívne podlahy, FAQ, Liate podlahy, Svetelné podlahy

Ceny liatych živicových podláh

Materiál
V podlahárstve najčastejšie používame epoxidy, polyuretány a hybridné živice. Každá z nich má rozdielnu cenu.
 
Hrúbka podlahy
Náterové podlahy dosahujú hrúbku pár mikrónov, liate sterky dosahujú hrúbku spravidla 3 -4mm.Množstvo použitého materiálu jednoznačne ovplyvňuje výslednú cenu.
 
Druh podlahy podľa účelu
Rozoznávame najčastejšie priemyselné podlahy, ktoré by sa mali zhotovovať z materiálov určených pre priemysel a podlahy pre obytné priestory, ktoré by sa mali zhotovovať z materiálov, ktoré zohľadňujú požiadavky pre takéto priestory.
 
Podlahy pre obytné priestory podľa vzhľadu
Sú to najčastejšie dekoratívne podlahy zhotovené ako jednofarebné, niáekedy bývajú presypané dekoratívnymi chipsami. Dizajnové podlahy sú zhotovené ako viacfarebné. Ďalšími zástupcami tohto segmentu sú 3D podlahy s tzv. foto-tapetami, vektorové, glitrované atď.
 
Pôvod, resp. výrobca materiálu
Neexistuje jeden výrobca živíc, ale je ich veľké množstvo, pričom každý výrobca presadzuje svoju cenovú ale aj kvalitatívnu politiku, ktorá sa odráža na výslednej cene liatej podlahy.
 
Skladba podlahy
Liate podlahy sa skladajú z viacerých vrstiev. Vynechaním alebo naopak pridaním ďalšej vrstvy sa samozrejme ovplyvňuje výsledná cena liatej podlahy
Najčastejšie sú tri: – penetračná vrstva
                                  – záškrabová vrstva
                                  – farebná vrstva
Dizajnové podlahy majú zväčša viac vrstiev, naopak, priemyslené v snahe ušetriť redukujú počet vrstiev na 2.
 
Pracnosť zhotovenia
Dizajnové podlahy si vyžadujú podstatne vyššiu pracnosť a cit pre detail, než priemyselné podlahy.
 
Stav podkladu
Liata podlaha nie je polotovar, ktorý kúpite v stavebninách a je pripravený na inštaláciu. Zhotovuje sa priamo u investora na jeho podklad. Nie každý podklad je 100% pripravený pre aplikáciu liatej podlahy a musí sa dodatočne upravovať. To samozrejme ovplyvňuje výslednú cenu.
 
Preto každá seriózna firma spraví najprv u klienta obhliadku, identifikuje jeho predstavy a reálne technické riešenia, detekuje stav podkladu a navrhne technologický postup zhotovenia. Ten následne nacení pre konkrétneho klienta. Preto naoko rovnako vyzerajúca podlaha môže mať u každého klienta rozdielnu cenu.
 
Orientačné ceny
Priemyselné podlahy sa pohybujú v cenách od 25 – 45 eur/m2
Dekoratívne podlahy si zaobstaráte zväčša v cenách od 60 – 100,00 eur/m2
Dizajnové podlahy podľa náročnosti presahujú hranicu 80,00 eur/m2 a v niektorých zložitých prípadoch presahujú hranicu 200,00 eur/m2