Kamenný koberec

Kamenný koberec v exteriéri

Exteriérový kamenný koberec je vhodný  je ako povrchová úprava starých aj nových betónových povrchov.Aplikujeme ho predovšetkým na:

–  okolie bazénov – krytých aj otvorených

–  povrchy balkónov

–  príjazdové cesty pre autá

–  dvory, chodníky, altánky

–  terasyZhotovuje sa primárne z kameniva frakcie 2-4mm, 4-8mm, prípadne ich vzájomného mixu. Najčastejšie sa na tento účel používa riečny okrúhliak, mramorové zrná, prípadne farebné kamenivo.Čistenie exteriérových kamenných kobercov je pomerne jednoduché, predstavuje ho zametanie alebo vystriekanie prúdom vody.   

Spôsob údržby kamenných kobercov  a jeho frekvencia závisí od materiálov, použitých na jeho zhotovenie.