Kamenný koberec, Návody

Frakcia kameniva pre kamenný koberec

Interiér

Voľbu frakcie kameniva výrazne ovplyvňujú faktory ako ľahká údržba budúceho povrchu, veľkosť vstupných nákladov, obmedzujúce výškové pomery a zapečatenie povrchových pórov, ak chceme dosiahnúť vodenepriepustnosť povrchu.

 

 

frakcia kameniva (mm)

  faktory výberu

1,4 – 2,0

2,0 – 3,0

3,0 – 5,0

4,0 – 8,0

  ľahká údržba

+

+

+

  nižšie vstupné náklady

+

+

+

  výškové pomery

+

+

  uzatvorená štruktúra

+

+

 

Exteriér

Voľbu frakcie ovplyvňuje predovšetkým hydroizolovanosť podkladu. Dizajnovo vyzerajú v exteriéri oveľa atraktívnejšie väčšie frakcie kameniva. V praxi sa ukázalo, že čím väčšia frakcia kameniva je použitá, tým je životnosť povrchu väčšia.

 

 

frakcia kameniva (mm)

  faktory výberu

1,4 – 2,0

2,0 – 3,0

3,0 – 5,0

4,0 – 8,0

  hydroizolovanosť podkladu

+

+

  otvorená štruktúra

+

+

  dizajn

+

+

  trvácnosť povrchu

+

+