Kamenný koberec, Návody

Faktory ovplyvňujúce životnosť kamenných kobercov v exteriéri

Legenda:

 1. podklad
 2. príprava podkladu
 3. výber živice
 4. frakcia kameniva
 5. spôsob kladenia materiálu

 

Najväčší vplyv na životnosť kamenného koberca má práve vhodný podklad a jeho správna príprava. Výber živice a frakcie kameniva sa odzrkadľujú na trvácnosti približne rovnakou mierou, no podstatnou mierou ovplyvňuje životnosť spôsob kladenia.

Podklad

Musí spĺňať požiadavky na pevnosť v ťahu a tlaku a maximálnu prípustnú vlhkosť.

 • pevnosť v ťahu min. 1MPa
 • pevnosť v tlaku min. 25MPa
 • vlhkosť podkladu by sa mala pohybovať na hranici 6 – 8%, v závislosti od použitej penetračnej živice
 • hydroizolácia voči vzlínajúcej vlhkosti

Príprava podkladu zahŕňa

 • odstránenie všetkých nesúdržných častí
 • odstránenie cementového mlieka otryskaním alebo brúsením diamantom
 • suché vysávanie
 • správne vyspádovanie v prípade potreby
 • vysprávky prasklín
 • sanáciu vydrolených častí, prípadnú reprofilizáciu
 • ošetrenie dilatácií
 • penetrovanie penetračnou epoxidovou živicou
 • v prípade potreby dodatočnú hydroizoláciu na cementovej báze

Z tohto pohľadu sú primitívnymi reklamnými ťahmi reči o tom, že kamenný koberec slúži na rekonštrukciu starých a poškodených betónových plôch.

aplikácia na starý, vydrolený a poškodený podklad = vyhodené peniaze

Výber živice

Pre plochy namáhané extrémne UV žiarením volíme drahšie, ale 100% UV stabilné polyuretány. Ak zvolíme epoxidové živice, vyberáme také, ktoré kriedujú (rozpadávajú sa na biely prášok, podobný kriede) minimálne. Ak máme k dispozícii mierne vlhké (!!!! nie však mokré !!!!) kamenivo, volíme živicu, ktorá je schopná znášať takúto zvýšenú vlhkosť. Ak to okolnosti dovolia, používajme však stále sušené kamenivo.

Frakcia kameniva

Z hľadiska životnosti kamenných kobercov v exteriéri volíme zásadne čím väčšie frakcie kameniva. Ideálne frakciu v intervale 8 – 15mm. Bohatý výber kameniva pre kamenné koberce nájdete tu.

Spôsob kladenia

Vychádzajúc z našej dlhoročnej praxe a testovaní rôznych technológií kladenia kamenných kobercov sme opakovane verifikovali poznatok, že z hľadiska životnosti je strojové kladenie jednoznačne výhodnejšie. Dosahuje sa podstatne vyššia nivelita povrchu, materiál je rovnomerne distribuovaný na podklad a dostane sa na svoje miesto už do 5 minút po namiešaní pracovnej dávky.