Liate podlahy

FAQ 3D a fotopodlahy

Čím sa líši  kvalitná 3D podlaha od nekvalitnej?

  KVALITNÁ 3D PODLAHA LACNÁ A NEKVALITNÁ PODLAHA
     
KVALITA TLAČE Vysoké rozlíšenie Nízke rozlíšenie, nejasný obraz
PERFORÁCIA FÓLIE Žiadna Perforovaná fólia
SAMOLEPIACA FÓLIA Nie Áno
UV STABILITA MATERIÁLOV Áno Nie
ZÁŤAŽ Vysoká Nízka
SKLADBA SYSTÉMU Penetrácia Penetrácia
  Záškrabová vrstva Vrstva bieleho epoxidu
  Fólia Perforovaná fólia
  Krycia vrstva 2 mm Krycia vrstva pod 1 mm
SPOJE FÓLIE Neviditeľné Viditeľné všetky spoje
SÝTOSŤ FARIEB Áno Nie

Jedným z najväčších znehodnotení 3D podlahy je použitie perforovanej fólie (dierkovaná fólia má v sebe otvory cca 1mm veľké) typu ONE VISION. Pri použití takejto fólie je nevyhnutné podklad farebne upraviť. Zväčša nanesením vrstvy bielej epoxidovej živice. 

Po nalepení potlačenej perforovanej (dierkovanej) fólie na biely podklad,  v každej farbe okrem bielej cez dierky presvitá podklad.

Aká je životnosť 3D podláh?

Naše podlahy sú zhotovené z UV stabilných materiálov. Pri bežnom používaní je ich životvosť a farebná stálosť prakticky neobmedzená. Drobné oderky alebo mechanické poškodenia sa veľmi jednoducho a efektívne opravujú.

V prípade potreby doporučujeme revitalizáciu povrchovej vrstvy podlahy, ktorou sa celý povrch oživí.

Aká je zaťažiteľnosť 3D podláh od art4you?

Všetky nami ponúkané podlahové systémy sú zhotovené iba z takých materiálov, ktoré sú testované na vysokú mechanickú a chemickú odolnosť a testom vyhoveli.

Okrem toho aj skladba každého jednotlivého podlahového systému prechádza fázou testovania, kde sa testujú a skúmajú okrem iného aj pevnosť v tlaku a ťahu. Pri 3D podlahách dosahujeme hodnotu pevnosti v ťahu 2MPa.