Kamenný koberec, Ukončovacie profily

Chystáte sa realizovať podlahu na balkónoch alebo terasách?

Podstatným dôvodom rýchlej deštrukcie podlahy z keramických dlažieb na balkónoch a terasách je vlhkosť, ktorá sa nachádza vo vrstvách podlahy pod dlažbou. V naších klimatických podmienkach dochádza počas roka k niekoľkým desiatkám zmrazovacích cyklov, keď teplota poklesne pod 0°C a následne sa oteplí. Voda pri zmene z tekutého na pevné skupenstvo zväčšuje svoj objem cca o 9%. Práve táto vlastnosť vody spôsobuje deštrukciu exteriérových podláh.
 
Ako sa teda chrániť pred zničujúcim vplyvom vlhkosti?
 
Predovšetkým musíme zabezpečiť, aby voda neprenikla do vrstiev podlahy pod keramickú dlažbu. Preto pri zhotovení dávame veľký dôraz na to, aby všetky použité materiály boli určené pre vonkajšie použitie. Keďže dlažba na balkónoch a terasách sa začína rozpadať hlavne na čelách balkónu, musíme venovať tejto časti špeciálnu pozornosť.
 
Vyberáme vhodný okapový profil so zodpovedajúcou tuhosťou a antikoróznou úpravou. Pre tento účel Vám ponúkame množstvo okapových profilov, dostupných v našom e-shope. Pri okapoch to ale nekončí.
Do hry vstupuje množstvo ďalších faktorov, ako sú vhodné rozmiestnenie dilatácií, vytmelenie dilatácií vhodným tmelom, druh, veľkosť a farba použitej keramickej dlažby, správny spôsob ukotvenia zábradlia, aplikácia správnej hydroizolácie, ukončenie podlahy na styku podlaha-stena a podlaha-dvere a podobne.