Kamenný koberec

Otvorená alebo uzatvorená štruktúra?

Kamenný koberec je primárne porézny materiál. Póry medzi jednotlivými kamienkami sú otvorené – nevyplnené počas celej jeho životnosti., hovoríme o otvorenej štruktúre. Kamenný koberec s otvorenou štruktúrou vieme dodatočne kedykoľvek uzatvoriť.

 

Ak sa póry kamenného koberca vyplnia – uzatvoria akrylátovou pečaťou, hovoríme o uzatvorenej štruktúre. Kamenný koberec s uzatvorenou štruktúrou používame zásadne len do interiérov. Pečatenie je nezvratný, trvalý proces.

 

Príklad:

 

kamenny_koberec_otvorena_strukturakamenny_koberec_s_uzatvorenou_struktorou

 

 

  1. Podkladový betón
  2. Penetračná vrstva
  3. Nosná vrstva (kamenivo + reakčná živica)
  4. Uzatváracia vrstva