FAQ, Kamenný koberec, Kamenný koberec

Aké sú minimálne požiadavky na podkladový betón pre aplikáciu kamenného koberca?

Veľakrát sa stáva, že mi zákazníci v telefonockom rozhovore tvrdia, že ich podkladový betón je úplne perfektný.  Na miestnej obhliadke mi ale ukážu betónový podklad, ktorý je popraskaný, nesúdržný či rozpadávajúci sa.

 

Ideálnym podkladom je hydroizolovaný betón zhotovený z betónovej zmesi C 25/30. Ten by mal za predpokladu, že bol správne spracovaný dosahovať nasledovné hodnoty:

 

• odtrhová pevnosť – 1,5 MPa

• pevnosť v tlaku – 25Mpa

 

Čo sa stane s kamenným kobercom ak podklad nedosahuje požadovanú pevnosť?

Vplyvom ročných cyklov sa začne degradácia podkladu. Tá spôsobí, že sa betónový podklad začne oddeľovať vo vrstvách. Podobne, ako to vidíme na croissantoch, či pečive z lístkového cesta. Na takomto podklade nevydrží žiadna povrchová úprava. Separácia vrstiev podkladu spôsobí ich nadvihovanie s následným zatekaním vody do podkladu. Tento proces má za následok popraskanie kamenného koberca. Tobôž ak podklad nie je hydroizolovaný.

Na obrázku vidieť, oddeľovanie betňonového poteru vo vrstvách od kamenného koberca a vrstvy hydroizolácie.

Tip: Nepodceňujte zhotovenie betónového podkladu. Zverte ho radšej do rúk odborníkom a ušetríte si kopu peňazí a starostí do budúcna.