Ukončovacie profily

Terasa s dlažbou na terčoch

Pri zhotovovaní terás a balkónov s dlažbou na terčoch je potrebné riešiť hneď niekoľko problémových okruhov. Nami ponúkané riešenie je komplexné a rieši všetky Vaše problémy.

Ukončenie okrajov a hrán profilmi W30 alebo K70

Na ukončenie okrajov terás a balkónov ponúkame špeciálne vyvinuté okapové profily W30 a K70. Oba profily spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky na odvádzanie zrážkovej vody z povrchov takýchto terás a balkónov jednak po funkčnej a jednak po estetickej stránke.

– Dvojitá ochrana voči korózii

– Komplexný systém rohových prvkov, spojok a ukončovacích krytiek

– 5ročná záruka proti prehrdzaveniu

– Vynikajúca tesnosť v okapovej zóne

Terče SMART

Predstavujú ucelený systém terčov a dištančných prvkov, pomocou ktorých spoľahlivo uložíme dlažbu na svoje miesto, bez toho, aby sa kývala pri chôdzi do strán. Dištančné podložky sú dodávané v štyroch farebných vyhotoveniach, pričom ich hrúbky sú 0,5mm, 1mm, 2mm a 3mm.

Terče sa zvyčajne ukladajú na hydroizolovanú terasu, pričom ako hydroizolácia sa môžu použiť bitúmenové pásy, PVC fólie alebo EPDM membrány.

Každý terč SMART má nosnosť 3tony.

 

Pri nákupe komponentov vám radi pomôžeme.