Dekoratívne úpravy betónu pomocou polymér cementu

Exteriérové a interiérové dekoratívne úpravy betónových plôch pomocou polymér cementov americkej firmy Elite *Crete Systems  sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na regeneráciu betónových plôch a zároveň aby spĺňali aj kritéria estetickej úpravy povrchu. Môžu byť aplikované na staršie ale i nové betónové podložia.

Continue reading