Nezaradené

FAQ – najčastejšie kladené otázky

Je kamenný koberec možné použiť ako hydroizoláciu? 

Nie, kamenný koberec si vyžaduje dodatočnú hydroizoláciu podkladu. Je to pórovitý materiál, ktorý pohcuje vodu do svojej struktúry.

 

Akú hydroizoláciu používame pod kamenný koberec?

Pod kamenný koberec používame jednoznačne hydroizoláciu na báze cementu. Zásadne nepoužívame asfaltové hydroizolácie, lepenkové pásy alebo fólie fatrafol.

 

Je možné kamenným kobercom upraviť zlé spádovanie podkladu?

Primárne je kamenný koberec pórovitý materiál (kamenný koberec s otvorenou štruktúrou), ktorý svojou štruktúrou prepúšťa vodu až na podklad. Úprava spádovania podkladu je v tomto prípade iba kozmetickou úpravou, ktorá nerieši podstatu problému.

 

Aký je rozdiel medzi uzatvorenou a otvorenou štruktúrou kamenného koberca?

Otvorená štruktúra znamená, že nosná vrstva kamenného koberca je porézna a odvádza vodu v nosnej vrstve.

Uzatvorená štruktúra znamená, že povrchové póry nosnej vrstvy sú uzatvorené akrylátovou živicou a materiál odvádza vodu svojím povrchom.

Otvorená štruktúra

  1. Podkladový betón
  2. Penetračná vrstva
  3. Nosná vrstva (kamenivo + reaktívna živica)

Uzatvorená štruktúra

  1. Podkladový betón
  2. Penetračná vrstva
  3. Nosná vrstva (kamenivo + reaktívna živica)
  4. Uzatváracia vrstva (kompletne uzatvorí povrchové póry)

 

Je vhodná uzatvorená štruktúra pre použitie v exteriéri?

Nie, do exteriéru neodporúčam aplikovať uzatvorenú štruktúru. 

  • pri uzatváraní povrchu nemusí dôjsť k 100% uzatvoreniu všetkých pórov. Vtedy môže zrážková voda cez neuzatvorené póry zatiecť do nosnej vrstvy a deštruovať ju
  • v prípade nehydroizolovaného podkladu môže táto úprava znamenať hotovú pohromu  z hľadiska životnosti povrchu.

 

Absorbovanie povrchovej vody kamenným kobercom s otvorenou štruktúrou

Kamenný koberec s otvorenou štruktúrou absorbuje  vodu zo svojho povrchu do vnútra štruktúry. Voda sa neskôr buď odparí pôsobením tepla a  slnečného žiarenia alebo odtečie po správne spádovanom podklade preč. Hovoríme o drenážnej schopnosti materiálu. Vďaka drenážnej schopnosti  je tento materiál mimoriadne vhodný pre použitie  na úpravu okolia bazénov, víriviek, chodníkov a podobne.

 

Dá sa kamenný koberec aplikovať aj na nespevnené plochy ako hlina alebo štrk?

Kamenný koberec je možné aplikovať okrem betónových plôch aj na zhutnené štrkové lôžko. Produkt Ekostone predstavuje komplexné technologické riešenie pre inštaláciu kamenného koberca v týchto podmienkách.

 

Za akú dobu od inštalácie je kamenný koberec pochôdzny?

Pri telote 20°C v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu, živicový povrch spravidla vytvrdzuje 8 – 12 hodín.

Plnú mechanickú a chemickú odolnosť nadobúda spravidla po 5- 7mich dňoch, v závislosti od použitej živice.

 

Je potrebné podkladový betón penetrovať?

Niektorí realizátori a predajcovia tvrdia, že penetrácia nie je nutná, preto, že pri samotnom kladení povrchu dochádza k samopenetrácii podkladu. Samopenetrácia je iba sprievodný jav, ktorý závisí od viskozity používanej živice, aplikačnej teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a frakcie kameniva. Pri samopenetrácii nikdy nevieme zaručiť kontinuálnu penetráciu podkladu.

Odtrhové skúšky jednoznačne preukázali potrebu penetrácie podkladového betónu a vykazovali lepšie hodnoty pri povrchoch, ktoré boli pred pokládkou penetrované. V niektorých prípadoch až o 100%.

 

Zimná a letná údržba povrchu v exteriéri. 

Fotografie ostávajú zo starého webu.

Zimná údržba tohto povrchu sa prevádza klasickým spôsobom, použitím metly, lopaty, snehovou frézou, posypovou soľou a podobne.

Letná údržba sa prevádza metlou alebo tlakovou vodou. /Hadica alebo wap/.  

 

Je nutné podkladový betón brúsiť a vysávať? 

Jednoznačne, brúsenie a vysávanie je potrebné.

Starý podkladový betón

Povrch takýchto plôch je vplyvom striedania ročných cyklov zvetralý a nedosahuje požadované pevnosti.

Nový podkladový betón

Na povrchu každého čerstvo zhotoveného betónu sa vytvára cementové mlieko, ktoré nemá žiadnu relevantnú pevnosť.

Brúsením diamantom odstránime zvetralé časti a cementové mlieko z povrchu betónových plôch. Vysávaním dosiahneme odsatie prachových častí z povrchu betónu, ktoré môžu vytvárať separačnú vrstvu.

Takto sa môže penetrácia a následne kamenný koberec ukotviť do štruktúry betónu a nie iba do jeho nesúdržných častí.

DOPLNIT OBRAZKY BRUSNIE BETONU A ROZDIEL MEDZI BRUSNYM A NEBRUSENYM BETONOM.

Na obrázku je vidieť odbrúsené cementové mlieko nového podkladového betónu a otvorenie jeho štruktúry.

 

Aké sú to UV stabilné živice?

Všetky epoxidové živice sú UV nestabilné. V praxi to znamená, že pri styku s UV žiarením degradujú. Degradácia sa prejavuje farebnými zmenami (žltnutie alebo hnednutie) a kriedovaním (rozpadávaním sa na prach). Výrobcovia sa snažia vylepšovať UV stabilitu epoxidových živíc pridávaním aditív, nikdy však 100% UV stabilitu nedosahujú.

UV stabilné sú iba niektoré druhy polyuretánových živíc.

 

Kamenný koberec z UV nestabilnej živice a starostlivosť

UV nestabilné živice podliehajú vplyvom UV žiarenia, ktoré časom spôsobuje farebné zmeny a kriedovanie. V praxi to znamená, že povrchy vystavené celodennému UV žiareniu jemne menia farebný odtieň.

Preto doporučujeme pre plochy extrémne namáhané UV žiarením vyberať kamenivo tak, aby Vám prípadná farebná zmena nevadila. 

Kriedovanie dokážeme eliminovať regeneračnými nátermi, ktoré je nutné aplikovať v závislosti od namáhania povrchu UV žiarením. Tento náter revitalizuje zkriedovanú vrstvu.