Dekoratívne podlahy, FAQ

Časový horizont zhotovenia dekoratívnych liatych podláh

Liate podlahy sú všeobecne časovo náročné na zhotovenie. Tento fakt je daný nutnosťou technologických prestávok, počas ktorých živica vytvrdzuje. Čím viac vrstiev podlaha má, tým dlhšie trvá jej zhotovenie.

Dĺžku technologických prestávok ovplyvňuje viacero faktorov, no jedným z najhlavnejších je teplota podkladu a vlhkosť vzduchu.

Vo všeobecnosti ale možno zhrnúť zhotovenie liatej podlahy do nasledovných krokov :

  1. príprava podkladu (prebrúsenie, povysávanie, penetrácia) – doba trvania cca 1 deň
  2. zhotovenie tzv. záškrabovej vrstvy a jej vytvrdnutie – 1 deň
  3. zhotovenie nosnej vrstvy – 1 deň

 

Táto časová schéma je len orientačná, všetky ďalšie technologické ktory ju predĺžujú.

Jednotlivé vrstvy podlahy sú pochôdzné spravidla po 12 hodinách, pri teplote cca 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.