FAQ, Svetelné podlahy

Životnosť svetelných podláh

Ak uvažujeme o životnosti svetelných podláh, musíme sa na problém pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. 

Životnosť svetelného zdroja
Ako zdroj svetla môže byť použitá buď halogénová žiarivka alebo LED dióda. Najdlhšiu životnosť má samozrejme LED dióda, Predpokladaná životnosť halogénovej žiarivky je cca 24 mesiacov v závislosti od jej používania, u LED diódy sa táto životnosť predlžuje niekoľkonásobne. Použitie LED diódového zdroja je zaujímavejšie aj z dôvodu možnosti využitia RGB meniča.

Životnosť svetelného média
V prípade svetelných podláh sa ako médium používajú optické vlákna. Ide o tzv. studené svetlo, takže životnosť média v závislosti od výrobcu je cca 10 – 15 rokov. Optické vlákno je bezúdržbové a bezporuchové.

Životnosť nášľapnej vrstvy podlahy
Jedná sa o povrch z EP živíc. Tento povrch je veľmi odolný, jednak na mechanickú a jednak chemickú záťaž. Ovšem je nutné podotknúť, že tak ako každý iný podlahový materiál, aj tento sa časom a používaním opotrebúva.
Oproti iným materiálom sa tento povrch veľmi ľahko opravuje. Povrch sa buď preleští špeciálnou polytúrou, alebo sa prelakuje na tento účel určenými prípravkami. Podlaha je po cca 6 -12 hodinách opäť pripravená na používanie.