Kamenný koberec

Zimná a letná údržba povrchu kamenný koberec v exteriéri

Zimná údržba tohto povrchu sa prevádza klasickým spôsobom, použitím metly, lopaty, snehovou frézou, posypaním posypovými soliami a podobne.

Letná údržba sa prevádza metlou alebo tlakovou vodou. /Hadica alebo wap/.