Dekoratívne podlahy, FAQ

Zdravotná nezávadnosť liatých dekoratívnych podláh

Mnohým z nás sa liate podlahy spájajú len s priemyselnými podlahami. Vedia si použitie týchto podláh predstaviť vo výrobných halách, ale nevedia sa stotožniť s myšlienkou použitia týchto podláh v obytných priestoroch, kanceláriách, baroch, reštauráciách a podobne. Vývoj EP a PU živíc zaznamenáva v súčasnosti  veľký posun dopredu, neustále sa vyvíjajú nové, zdraviu neškodné materiály, ktoré nemajú už veľa spoločného s klasickými liatými podlahami, ako ich poznáme  z minulosti.

Spoločnosť art4you – IG s.r.o. používa pri svojej práci bezrozpúšťadlové živice s nízkym alebo nulovým obsahom VOC látok.

Materiály, ktoré sa používajú na zhotovenie  liatých dekoratívnych podláh majú atesty pre použitie v potravinárstve (zhotovujú sa z nich podlahy pre potravinárske prevádzky ako mäsopriemysel, pekárne a podobne),  takže plne zodpovedajú požiadavkám zdravotnej nezávadnosti a spĺňajú požiadavky normy REAch, ktoré sú platné pre EU.

REACH je skratka pre novú chemickú politiku Európskej únie, ktorá vychádza z jej obsahu  -registrácia, evaluácia (hodnotenie) a autorizácia (povoľovanie) chemických látok, ktorá vstúpila do platnosti 1.7.2007.

Odstavec 1 úvodu direktivy uvádí: „Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace … rovněž by mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.“