Kamenný koberec

Za akú dobu od kladenia je kamenný koberec možné používať?

Vo všeobecnosti je vytvrdnutie povrchu závislé od  vonkajšej teploty. Z praxe vieme, že  pri teplotách okolo 25 -30 stupňov celzia  je materiál pochôzny za cca 5-12 hodín, pojazdný osobným automobilom za cca 36 – 48 hodín. Po 7 dňoch je plne zaťažiteľný, mechanicky aj chemicky.

 

Dnes sú na trhu však aj také živice, ktoré majú dobu vytvrdzovania do 60 minút a plnú zaťažiteľnosť do 24 hodín od aplikácie. Dokonca sa dajú aplikovať aj pri mínusových teplotách.