FAQ, Kamenný koberec

Prosím vás, vyspádujte mi kamenným kobercom terasu…

Mnohí realizátori sa už stretli s takouto požiadavkou u svojích klientov. Bohužiaľ, je to nezmyselná požiadavka, lebo spádovou vrstvou nie je povrch kamenného koberca, ale správne vysprádovaný podklad.

Základnou vlastnosťou kamenného koberca je totiž vysoká drenážna schopnosť odvádzať vodu na podklad.

Jedinou výnimkou sú interiérové kamenné koberce s uzatvorenou štruktúrou, kde spádovou vrstvou je povrch kamenného koberca, lebo jeho póry sú zapečatené.

TU si pozri video s demonštráciou.

Tipy:

  • pri zhotovovaní podkladu pre kamenný koberec, venujme dostatočnú pozornosť správnemu spádovaniu podkladu.

 

  • ak na plochu umiestňujeme odtokové žľaby, umiestňujme ich na úrovni podkladu. Ak ich zodvihnete vyššie, spôsobíte to, že voda nebude odtekať do žľabu, ale bude sa hromadiť pri ňom.