Nezaradené

Príprava podkladu a vhodnosť aplikácie

Svetelné podlahy si vyžadujú ako podklad betónové podložie. Pokiaľ podklad nedosahuje požadované parametre hlavne čo do kvality a nivelity, je potrebné ho vhodným spôsobom upravit. Upravuje sa brúsením, vyliatím nivelizačnej hmoty, zhutnením povrchu a podobne. Všetky úpravy sa realizujú po dôkladnom posúdení a navrhnutí potrebných krokov naším technikom.

Nevhodný podklad predstavujú povrchy ako drevo, OSB dosky, parkety a podobne. Všetky takéto povrchy sa musia odstrániť a podklad vhodným spôsobom upraviť.
Samozrejmosťou je dodržanie všetkých podmienok pre pokládku podláh na báze EP a PU živíc. Hlavne čo sa týka vlhkosti podkladu, pracovných podmienok ako napríklad teplota a podobne.