FAQ, Ukončovacie profily, Ukončovacie profily

Prečo použiť na terasách a balkónoch originálne okapové profily – prvá časť.

 

Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje životnosť týchto podláh  je druh použitého okapu. V praxi sa stretávame s dvoma druhmi okapov.

 

1. zhotovený klampiarom z tenkého tabuľového plechu najčastejšie hrúbky 0,5mm

2. lisovany z hrubého hliníkového plechu

 

Okapy zhotovené z tenkého tabuľového plechu

Ich všeobecným problémom je veľmi nízka antikorózna ochrana takéhoto plechu. Jeho odolnosť voči korózii spadá zväčša do kategórie C1 až C3. ( viď. Normu STN-EN ISO 12944- 2) Kategória C3 = mestská a priemyslová atmosféra, stredné znečistenie oxidom síry, pobrežné oblasti s nízkym obsahom soli.

 

Balkónové profily a okapy sú umiestnené na podkladoch, zhotovených z cementových mált. Všetky cementové malty vytvárajú veľmi silné a agresívne korozívne prostredie.

 

Keďže okapy zhotovené z tabuľového plechu nemajú požadovanú antikorozívnu ochranu, na miestach styku s cementovou maltou začínajú vo veľmi krátkom čase korodovať, pričom korózia sa rozširuje postupne  na celý povrch okapu.

 

Má váš okapový profil zodpovedajúcu antikoróznu ochranu? Je táto antikorózna úprava garantovaná zárukou?

 

Všetky nami ponúkané balkónové profily sú zhotovené z 1,8mm hrubého hliníku (naše profily sú hrubšie oproti bežnému štandartu o 0,5mm), pričom výrobca garantuje 5 ročnú záruku na vady spôsobené  koróziou. Zoznámte sa s našou ponukou balkónových a teraspvých okapových profilov.

 

 

 

Korózia plechu pod dlažbou