FAQ, Ukončovacie profily, Ukončovacie profily

Prečo použiť na terasách a balkónoch originálne okapové profily – druhá časť.

Pri realizácii terás alebo balkónov s kamenným kobercom sa často stretávam s okapom zhotoveným z tenkého tabuľového plechu. Plech, ktorý sa používa na tento účel nie je vhodným materiálom na toto použitie a to hneď z dvoch dôvodov.
 

Prvým dôvodom je, že takýto plech nemá dostatočnú antikoróznu úpravu. Tento aspekt je detailne rozobratý v inom príspevku, ktorý nájdete tu.

 

Druhým dôvodom je to, že plechový profil nie je dostatočne tuhý (v zmysle tvarovej stálosti) a pri kotvení k okraju terasy alebo balkóna sa tvarovo deformuje (zvlní sa). V praxi majú tieto deformácie za následok zatekanie vody popod zvlnený okraj. Zhotovuje sa z plechu, ktorého hrúbka je najčastejšie 0,5mm.

S hrúbkou plechu je spojené i ďalšie riziko. Tenký plech má inú tepelnú rozťažnosť ako betónový podklad i ako nosná vrstva kamenného koberca a ľahko sa deformuje vplyvom tepla. Miesto styku týchto troch materiálov je neustále tepelne namáhané a deformované. To vedie k vzniku netesností voči vode.

Zatekanie vody popod okapový plechový profil – oplechovanie,  má nevyhnutne za následok  deštrukciu jednak podlahy a v konečnom dôsledku aj deštrukciu celého balkónu či terasy.

Osádzanie plechového profilu do silikónu alebo tmelenie styku plech-balkónové teleso tmelom je v tomto prípade neúčinné. Je to iba odloženie problému na neskôr.

 

Obrázok:

Plechový okap sa deformoval a spôsoboval problémy so zatekaním vody popod plech. Pred pokládkou kamenného koberca bol vymenený za originálny balkónový ukončovací profil.