Kamenný koberec

Polopravdy o kamennom koberci

Kamenný koberec je prezentovaný ako revolučná technológia na povrchovú úpravu betónových plôch, zázračný povrch, aplikáciou ktorého zmiznú razom všetky problémy. Aj Arabela by mnohokrát zbledla závisťou. No nie je to tak. Aj kamenný koberec má svoje úskalia. V prvom rade si treba uvedomiť, že nie je žiadnou revolučnou technológiou, ale variantou klasickej epoxidovej podlahy, ktorá sa aplikuje u nás i vo svete desiatky rokov. Tak ako každá iná epoxidová alebo polyuretánová podlaha, aj kamenný koberec si vyžaduje dodržiavane aplikačných podmienok a má striktne dané nároky na kvalitu podkladového betónu.

Vybrané polopravdy sú triedené podľa okruhov, uvádzané v ďalšom textev úvozovkách, zvýraznené kurzívou. Nasleduje komentár, alebo objasnenie problému.

Naším prvoradým zámerom zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o produkte kamenný koberec.

 

Kamienky a chémiu som si kúpila cez internet a položili mi to tí, čo mi robili stavebnú rekonštrukciu, aj keď to ešte nikdy predtým nerobili. Na internete je presný návod, položí to aj laik.

Ani jeden návod na pokládku kamenného koberca, ktorý je zverejnený na internete nemôže nahradiť profesionálne školeného pracovníka. Nehovorí sa v nich o zásadách práce s reakčnými živicami, o zahorení živice, o ich správnom miešaní, o tom ako naozaj seriózne pripraviť podkladový betón, atď.

Každý klient má špecifický podklad a potrebuje individuálne technické riešenie, šité na elimináciu jeho problémov a to, či sa nám to páči, alebo nie, neobsiahne ani jeden stručný návod.

Je to len marketingový ťah, ako predať tovar aj takým klientom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatenie odbornej pokládky z rôznych dôvodov. Kamenný koberec je vo svojej podstate klasická epoxidová podlaha,ktorú zhotovujú na to vyškolení pracovníci a nie amatéri. Pokládkaneškolenými laikmi je skôr o šťastí, než o kvalitne odvedenej práci. Z vlastnej praxe viem, koľkým „svojpomocným pokladačom „ sa práca nevydarí práve v dôsledku nedodržania elementárnych zásad.

Nie je až také ťažké rozhrnúť kamienky obalené epoxidom a zahladiť ich hladidlom. Oveľa podstatnejšia je voľba správnych materiálov, príprava podkladu, sanácia podkladu, dodržiavanie aplikačných podmienok, samotná príprava materiálu a v neposlednej miere cit pre detail. 

 

Betón nemusí byť izolovaný proti vzlínajúcej vlhkosti.

Prirodzená zemná vlhkosť, prítomná i v najsuchších oblastiach, prechádza difúziou v podobe pár kapilárami k povrchu a dostáva sa do všetkých konštrukčných vrstiev podlahy. Preto je potrebné tomuto prestupu pár zamedziť. Väčšinou sa mu zabráni súvislou izolačnou vrstvou pásov asfaltovej lepenky alebo fóliami z PVC.

Ak na betónový podklad, ktorý trpí vzlínajúcou vlhkosťou aplikujeme kamenný koberec, ten sa chová na betóne ako membrána, ktorá prepustí iba minimálne alebo vôbec žiadne množstvo vzlínajúcej vlhkosti. V dôsledku čoho dochádza k zhromažďovaniu vody v betóne, tesne pod membránou. Následne, pri ročných cykloch dochádza v zimnom období k zamŕzaniu tejto vody. Tá zväčšuje svoj objem a dochádza k deštrukcii betónu a následne aj povrchu kamenného koberca.

Pre úplnosť musím poznamenať, že drvivá väčšina betónových podkladov u drobných investorov nemá zhotovenú hydroizolačnú vrstvu.

 

 

Hladený podkladový betón sa nemusí pred pokládkou brúsiť, lebo hladením sa už zároveň prebrúsil.

Rozdiel medzi hladením a brúsením betónového podkladu:

  • Hladením sa dosahuje vyššia nivelita podkladu a znižuje sa pórovitosť povrchovej vrstvy betónu. Tým sa znižuje aj jej nasiakavosť. Ak prihladení pridáme do povrchovej vrstvy vsypový materiál, vlepšujeme tým mechanickú a chemickú odolnosť povrchu.
  • Brúsením sa na povrchu betónu otvárajú póry a lunkre, do ktorých sa kotví penetrácia.

Preto sa musí aj hladený betónový povrch pred kladením kamenného koberca jednoznačne brúsiť.

 

Betónový podklad stačí pred kladením iba pozametať obyčajnou metlou.

Betónový podklad nestačí iba pozametať, nakoľko na povrchu ostane cementové mlieko, a zvetrané časti betónu, ktoré nemajú dostatočnú pevnosť. V prípade hladeného betónu ostanú na povrchu uzatvorené póry, do ktorých sa penetrácia nedokáže dostatočne ukotviť.