Dekoratívne podlahy, FAQ

Podklad pre liate dekoratívne podlahy

Podklad na ktorý chceme aplikovať liate podlahy musí spĺňať tieto základné požiadavky:

  • pevnosť v tlaku min. 25MPa
  • pevnosť v ťahu minimálne 1,5MPa
  • zostatková vlhkosť 4%
  • cementový poter triedy C25/30

Okrem týchto štandardov by podklad mal byť v čím väčšej nivelite. Ak nedosahuje dostatočnú nivelitu, je potrebné dorovnať nerovnosti vysokopevnostnou nivelizačnou hmotou.
Nevhodným podkladom pre liate podlahy vo všeobecnosti je drevo,  OSB dosky, nesúdržný betón alebo asfalt.

Značne problémovým je anhydridový poter, ktorý si vyžaduje neraz osobitnú prípravu s použitím špeciálnych živíc.

Zhotoveniu naších podláh predchádza obhliadka a zhodnotenie podmienok vyškoleným technikom, ak je nutne, urobia sa odtrhové skúšky podkladového betónu a nasledne po konzultácii sa stanoví skladba podlahového systému tak, aby zodpovedal Vaším budúcim očakávaniam.