Liate podlahy, Návody

Opotrebovanie liatej dekoratívnej podlahy každodenným používaním

Najčastejšie opotrebenia liatych dekoratívnych podláh sú

  • škrabance
  • zmena farebného odtieňa
  • vlásočnicové trhliny

Voľbou správneho materiálu a technologického postupu sa im dokážeme hravo vyhnúť.

Škrabance

Volíme pružné a mäkšie materiály, ktoré nie sú tak veľmi náchylné na poškriabanie. Sú to zväčša polyuretány. Už existujúce lesklé povrchy si môžeme nechať ošetriť matovacím lakom. K tejto téme pozri ešte iný príspevok.

Zmena farebného odtieňa

Pôvodcom týchto zmien je UV žiarenie, ktorému je podlaha vystavená. Investujme preto jednoznačne do UV stabilných materiálov. Vyhneme sa jednak farebným zmenám a jednak fľakatej podlahe pri presune nábytku.

Vlásočnicové trhliny

Môžu vzniknúť vtedy, ak sa v podklade nahromadí pnutie. Vtedy zväčša podlahové vrstvy zapracujú a prasknú. Prevenciou je jednak správne dilatovanie podlahy a jednak správna voľba materiálov s vysokou mierou pružnosti, ktoré dokážu malé pnutia v podlahových vrstvách preklenúť.

Pre naších klientov je k dispozícii poradenský servis art4you, ktorý vám pomôže skĺbiť vaše predstavy a reálne technické možnosti tak, aby vaša podlaha vyhovovala vaším potrebám.

 

E-book na stiahnutie zdarma.