Kamenný koberec

Odolnosť kamenného koberca voči mrazu

Voda, ktorá vnikne do pórov v štruktúre kamenného koberca a zamrzne, kamennému kobercu neublíži. Voda, ktorá zmrzne, síce zväčší svoj objem, no objem zväčšuje v smere vniknutia po štruktúry. Laicky povedané – vytláča sa z pórov von. Nedôjde teda k deštrukcii materiálu. Po oteplení, alebo pôsobením posypových solí, voda rozmrzne a buď odtečie alebo sa odparí.