Liate podlahy

Liate živicové podlahy v obytných domoch

Pre spoločné priestory (schodiská, vestibul, vstupy do jednotlivých bytov a pod.) sa najlepšie hodia matné, opticky rozbité povrchy. Ideálne s jemným protišmykom.

V praxi sa stretávame s požiadavkami na zhotovenie týchto podláh buď v novostavbách, alebo v rámci rekonštrukčných prác.

Novostavba

Zhotovenie liatych živicových podláh v novostavbe, ešte pred samotnou kolaudáciou a odovzdaním objektu do prevádzky, je pomerne jednoduchým procesom. Prakticky bez obmedzení.

Rekonštrukcia

Realizácia liatych podláh pri rekonštrukčných prácach v obývanom bytovom dome predstavuje celý rad problémov, s ktorými sa musí popasovať realizátor ale i samotní užívatelia bytov.

Predovšetkým je to:

  • zvýšená hlučnosť, časté vysávanie a na začiatku i brúsenie podláh diamantom
  • špecifická vôňa určitých druhov živíc na báze organických rozpúšťadiel
  • dlhé technologické prestávky nevyhnutné na vytvrdzovanie vrstiev podlahy spravidla 8 – 12 hodín. Samozrejme v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.
  • obmedzovanie pohybu užívateľov bytov v nebytových priestoroch.
  • nutnosť použiť cementovú nivelizáciu podkladu na opravy rôznych defektov povrchu.

Zvýšená hladina hluku, nivelizácia podkladu cementovými hmotami a nie každému príjemná špecifická vôňa sa bohužiaľ eliminovať nedajú. Dlhé technologické pauzy a obmedzovanie pohybu užívateľov bytov sa však dajú výrazne skrátiť na dobu 1 až 1,5 hodiny voľbou vhodnej technológie.

Extrémne rýchlou, no zatiaľ drahou je technológia polyaspartických živíc. Cenovo atraktívnejšou, je technológia rýchlo vytvrdzujúcich polyuretánov. Tie sa však dajú aplikovať iba ako náterové systémy, ktoré je vhodné kombinovať so vsypmi dekoratívnych chipsov.

 

 

rýchly náterový systém

liaty systém

  hrúbka povlaku

do 0,5 mm

3,0 mm

  malé nedokonalosti podkladu

zvýrazňuje

eliminuje