Liate podlahy

Liata epoxidová podlaha alebo podvod?

V poslednej dobe som bol svedkom toho, ako v konkurenčnom boji vyhrala na celej čiare výrazne lacnejšia ponuka na zhotovenie liatej podlahy. Zaujímalo ma to a preto som si dal tú námahu a šiel som sa pozrieť, ako prebiehala realizácia takejto podlahy.

Ostal som šokovaný a to, čo som zistil nedokážem pomenovať inak, ako podvodné konanie voči investorovi. Zhotovená podlaha nebola liata, ale náterová.

Aby sa vytvoril dojem, že sa zhotovuje liata podlaha, do farebného epoxidu realizátor pridal trochu jemného piesku (frakcia 0,1 -0,3mm), zmes vylial na podlahu a rozotieral oceľovým hladidlom po podlahe. Vďaka zrnkám piesku tak nanášal epoxid v hrúbke cca 0,3mm. Vrstva sa musela zjednocovať valcovaním do kríža, inak bola podlaha flekatá.

Investor tak za svoje peniaze dostal predražený tenkovrstvový systém, s hrúbkou cca o 2mm menšou ako je predpísaná pri liatej podlahe. Navyše takto zhotovená podlaha má podstatne nižšiu odolnosť a vo výrobnej hale, kde bola zhotovená i podstatne kratšiu životnosť. Okrem toho po celej podlahe boli rozoznateľné stopy po valcovaní.

 

Tabuľka 1:  Odlišnosti náterových a liatych podlahových systémov

 

Náterový systém

Liaty systém

  celková hrúbka systému

od pár mikrónov do 1mm

3mm

  skladba systému

penetrácia, 2x farebná vrstva

penetrácia, záškrab, nosná vrstva

  povrch

Prekresľuje nerovnosti podkladu

hladký povrch, schováva nerovnosti podkladu

  spotreba materiálu

max. 0,8 kg/m2

2,8 kg/m2