Kamenný koberec

Kvalitatívne nároky na podkladový betón a jeho vady

Mnoho predajcov šíri názor, že kamenný koberec je určený na renováciu starého, poškodeného betónu. Dezinformujú budúcich zákazníkov a neupozornia ich na možné riziká pokládky kamenného koberca. Ako sa teda v tom vyznať a čomu veriť?

Pomôže obyčajný zdravý rozum. Kamenný koberec je vlastne druh epoxidovej podlahy a preto tu platia také isté nároky na podklad, ako pri všetkých ostatných epoxidových podlahách.

  • betónový podklad ideálne triedy C25/30
  • hydroizolovaný
  • pevnosť v tlaku minimálne 25MPa
  • pevnosť v tlaku minimálne 1,5MPa

V praxi sa stretávame s tým, že zákazníci si často robia betonáž svojích plôch neodborne, nedodržiavajú ani len elementárne a najzákladnejšie pracovné postupy. Vzniká tak podklad, na ktorý sa nedá aplikovať žiadna povrchová úprava, ani dlažba, ani liata podlaha a samozrejme ani kamenný koberec. Teda, pre upresnenie, aplikovať sa dá ale už vopred je takáto aplikácia odsúdená na neúspech. 
V dôsledku aplikácie na nevhodný podklad sa stretávame s tzv. nepriamými defektami kamenného koberca, ktorú sú spôsobené zlým podkladovým betónom.

 

Najčastejšie chyby podkladového betónu:

1.  Podkladový betón nedosahuje dostatočnú pevnosť.

Najčastejšie dochadza k vzniku prasklín a separácii kamenného koberca od betónu, následne sa kamenný koberec vydrolí. (Predstavme si situáciu, že sklenenú tabuľu položíme na posteľný matrac. Sklo je tvrdé  a odolné, no ak naň zatlačíme, praská kôli makkému podkladu. To isté sa stane aj s kamenným kobercom)

 

2.  Podkladový betón nemá vhodným spôsobom pripravené a odvodnené podložie. Vtedy dochádza k tomu,  že vplyvom striedania prírodných cyklov sa betón pohybuje a praská. Vtedy dochádza k vzniku prasklín aj v povrchu kamenný koberec.

  3.  Zákazník zamlčí v snahe o rýchlu pokládku závažné skutočnosti o podkladovom betóne. Napríklad  zamlčí fakt, že povrch betónu bol znečistený a kontaminovaný mastnotou a olejmi, prípadne inými chemikáliami.V tomto prípade je nutné použiť špeciálne modifikovaný adhezny mostík, ktorý zabezpečí prilnutie aj k takto kontaminovanému betónu.

4. Chýba hydroizolácia podkladu

Chýbajúca hydroizolácia je najčastejšou vadou podkladu. Vodné pary z podložia vnikajú do konštrukcie betónu, prechádzajú ním a zhlukujú sa pod prvou nepriepustnou vrstvou, na ktorú narazia. V našom prípade je to kamenný koberec. Vplyvom ročných cyklov táto vodná para mení skupenstvo, pri zmrazovaní mení svoj objem a vyvíja tlak na svoje okolie.

 

Mimochodom, toto je aj hlavnou príčinou, prečo dochádza k separácii vonkajšj dlažby.

 

Prasklina v  kamennom koberci, ktorá vznikla pohybmi podkladového betónu.

 

 

Separácia betónu pod kamenným kobercom, ktorá vznikla  pôsobením vzlínajúcej vlhkosti. Živica splnila funkciu premostenia betónu a kamenného koberca

 

 

Mastný podkladový betón. Podklad zostal neporušený, odseparovala sa iba vrstva kamenného koberca.