FAQ, Kamenný koberec

Kladenie kamenného koberca počas typického jesenného počasia

Typické jesenné počasie je charakteristické rannými hmlami a pomerne nízkymi nočnými teplotami. Pri aplikácii kamenných kobercov sú limitnými faktormi vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a nízka teplota.

 

Vysoká vlhkosť vzduchu

V tomto období obzvlášť sledujeme teplotu okolia a rosný bod. Ak sa nám na čerstvo aplikovanom kamennom koberci skondenzuje voda, znižuje to jeho budúcu pevnosť.

  • kamenný koberec kladieme zásadne pri teplote podkladu o 3°C vyššej ako je rosný bod.

 

Nízka teplota

Nízka teplota spomaľuje vytvrdzovanie živice, ktoré sa neúmerne predĺžuje. Pri nízkej teplote hrozí vážne riziko, že kamenný koberec nevytvrdne dostatočne alebo nevytvrdne vôbec.

  • živicu a kamenivo skladujeme a pripravujeme v teple. Plechovky so živicou je možné ponoriť do teplej vody, čo má za následok rýchlejšie vytvrdnutie zmesi.
  • hotovú plochu zabezpečíme pred vstupom domácich a voľne žijúcich zvierat
  • povrch zaťažujeme opatrne, lebo čas potrebný na dokonalé vytvrdnutie je niekedy až dvojnásobne dlhý