FAQ, Kamenný koberec, Kamenný koberec

Je potrebné brúsiť podklad pod kamenný koberec alebo nie?

Odpoveď  je jednoznačné ANO.  Pre kvalitnú pokládku je technologicky nevyhnutné podklad prebrúsiť diamantom a následne ho povysávať.

 

Nový betón a cementový poter

Pri betonáži sa na povrch betónu vyplaví cementové mlieko, ktoré nemá žiadnu pevnosť. Presvedčíme sa o tom tak, že ak povrch betónu poškriabeme kovovým predmetom, vytvorí sa nám na ňom ryha s nakopeným materiálom po jej okrajoch. Neodbrúsenie cementového mlieka sa prejaví po prvej zime, keď sa nám kamenný koberec začne kompletne oddúvať od podkladu.

Starý betón a cementový poter

Pri starých podkladoch hlavne v exteriéri je situácia ešte horšia. Na povrchu sa nachádzajú zvyšky neochodeného cementového mlieka ale niektoré časti sú už zvetrané a poškodené poveternostnými vplyvmi.

POZOR! Brúsime aj strojom hladené betónové potery.

Anhydrit

Anhhydritový poter na povrchu vytvára sádrový šlem, ktorý podobne ako cementové mlieko nemá žiadnu pevnosť a je nutné sa ho zbaviť pred pokládkou.

Všetky povrchy po brúsení musíme poriadne povysávať, lebo prach pri penetračných živiciach pôsobí ako separačná vrstva. Vďalšom kroku podklad spenetrujeme penetračným epoxidom.