Nezaradené

FAQ liate podlahy

Sú liate kreatívne podlahy od art4you UV stabilné?

Tieto podlahy zhotovujeme výlučne z epoxidových živíc so zvýšenou UV stabilitou alebo zo 100% UV stabilných polyuretánových živíc.

 

Revitalizácia liatých podláh art4you

Poškodené miesto od cigaretového nedopalku Poškodené miesto od cigaretového nedopalku

Poškodené miesto poškriabaním Poškodené miesto poškriabaním

Oprava poškodeného miesta prebrúsením Oprava poškodeného miesta prebrúsením

Prelakovanie poškodeného miesta Prelakovanie poškodeného miesta

Revitalizácia je proces, ktorým sa 100% obnovuje nášľapná vrstva podlahy. Týka sa to najmä poškodení ako sú rôzne škrabance, popálenia cigaretou alebo opotrebenia používaním. V tomto procese podlaha získa novú nášľapnú vrstvu, ktorú je možné zhotoviť ako lesklú alebo matnú. Na ilustračných obrázkoch demonštrujeme opravu poškriabanej a popálenej časti podlahy cigaretovým nedopalkom.

 

Údržba liatych podláh

Údržba liatych podláh sa ničím nelíši od bežnej údržby ostatných podláh. Materiály, z ktorých sú zhotovené tak, aby na seba minimálne viazali špinu a ľahko sa čistili. Nielen od bežných nečistôt akým je prach či rôzne tekutiny, ale i problémových nečistôt ako sú žuvačky alebo červené víno.

 

Sú liate podlahy od art4you zdravotne nezávadné?

Pracujeme výlučne s materiálmi, ktoré majú atesty pre styk s potravinami. (Zhotovujú sa z nich podlahy pre potravinárske prevádzky ako mäsopriemysel, pekárne a podobne) Plne zodpovedajú požiadavkám zdravotnej nezávadnosti a spĺňajú požiadavky normy REACH, ktoré sú platné pre celú EU.

REACH je skratka pre novú chemickú politiku Európskej únie, ktorá vychádza z jej obsahu – registrácia, evaluácia (hodnotenie) a autorizácia (povoľovanie) chemických látok, ktorá vstúpila do platnosti 1.7.2007.

citát: Odstavec 1 úvodu direktivy uvádí: „Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace … rovněž by mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.“