Kamenný koberec

Ekostone

Ekostone je produkt, ktorý umožňuje kladenie kamenného koberca bez betónového podkladu. Jedinou podmienkou je vytvorenie zhutneného štrkového lôžka, na ktorom sú uložené vhodné zatrávňovacie rohože s výplňovým kamenivom. Na takto pripravený podklad kladieme kamenný koberec.

Výhody systému Ekostone

  • inštalácia bez nutnosti betónového podkladu
  • podklad nemusíme brúsiť, vysávať ani penetrovať
  • extrémne rýchla inštalácia
  • totálne vode priepustný systém, pri ktorom nepotrebujeme vytvárať odtokové žľaby ani guličky
  • voda prirodzene vsiakáva do štrkového lôžka a následne do pôdy
  • ekologický systém
  • nevyžaduje špeciálnu údržbu
  • pojazdný autami do 3,5 ton