Nezaradené

Čas potrebný na zhotovenie

Podlahy  Art photo floor sú jedny z časovo najnáročnejších typov podláh pokiaľ ide o ich zhotovenie. Okrem štandartnej a nevyhnutnej prípravy podkladu si vyžadujú časovo náročné inštalovanie grafickej vrstvy, pričom jej inštalácia si vyžaduje časté technologické prestávky.