FAQ, Kamenný koberec, Kamenný koberec

Ako správne zhotoviť dilatácie v podkladovom betóne?

Dilatácie rozhodne nezhotovujeme tak, že do čerstvého betónu vkladáme rôzne kusy dosák, polystyrénu alebo fólií. Získame tak podkladový betón so širokými dilatáciami, ktoré sú veľa krát nevhodne umiestnené, krivé a výškovo vzájomne rozhádzané.

Realizátor musí častokrát takéto dilatácie vyplniť plastbetónom, zošiť a narezať ju diamantovou pílou nanovo.

 

Tip: Betónovú plochu zabetónujeme v celku. Na druhý deň pomocou diamantovej píly narežeme dilatácie podľa potreby. Získame tak dilatácie konštantnej hrúbky, do ktorých môžeme vložiť dilatačnú šnúru a pretmeliť ju polyuretánovým tmelom. Na takto ošetrenú dilatačnú škáru montujeme dilatačný profil a inštalujeme kamenný koberec.