Kamenný koberec

Ako realizovať kamenné koberce správne.

Ak si oslovíte odbornú realizačnú firmu, je zástupca by mal u vás absolvovať obhliadku a na základe zistení vypracovať technologický postup kladenia kamenného koberca spolu s cenovou ponukou vyhotovenou pre vaše konkrétne pomery.

Odborník sa pri obhliadke a vypracovaní technologického návrhu zameriava na

 • Diagnostiku podkladu – zhodnotenie pevnosti v tlaku a ťahu, premeranie vlhkosti podkladu
 • Zistenie, či je podklad hydroizolovaný
 • Ak sa v podkladovom betóne nachádzajú trhliny, diagnostikuje o aké trhliny ide a navrhneme správny spôsob ich ošetrenia.
 • Zhodnotenie odtokových pomerov vody betónovej dosky – kontroluje spády
 • Zhodnotí  a navrhne dilatácie v podklade
 • Vytvorí fotodokumentáciu
 • Navrhnutie sanácie podkladového betónu, ak je potrebná
 • Písomné vypracovanie technologického postupu, ktorý obsahuje skladbu systému a rozpis jednotlivých technologických krokov potrebných pre úspešnú realizáciu a dlhú trvácnosť podlahy.

Odporúčaný postup pri kladení kamenného koberca

 • Zhodnotenie aplikačných podmienok – meranie teploty podkladu, rosného bodu, vlhkosti podkladu, vyhotovenie záznamu o meraniach. Ak sú aplikačné podmienky nevhodné, v práci nepokračujeme
 • Dodržiavanie správnych zásad práce so živicami, dôslednosť pri dodržiavaní miešacích pomerov vážením
 • Dodržiavanie predpísaných pomerov medzi kamenivom a živicou
 • Dôraz na detaily pri spracovaní nosnej vrstvy
 • Dodržiavanie bezpečnostných zásad pri práci a používanie ochranných pomôcok

TIP

Ak máte pochybnosti o odbornej spôsobilosti realizátora, zverte realizáciu inému.

Viac sa o problematike kamenných kobercov dozviete v naších ebookoch, dostupných v našom e-shope tu.