Kamenný koberec, Návody

Ako opravit prípadné poškodenia kamenného koberca

Návod na opravu kamenného koberca

 

  • poklopaním na okolie poškodeného miesta zistíme rozsah poškodenia a zistíme, či sa nedelaminovalo aj bezprostredné okolie.
  • všetky uvolnené časti ostránime pomocou sekáča, uhlovej brúsky alebo pomocou búracieho kladiva.
  • priemyselným vysávačom odsajeme pozorne prachové časti
  • ak došlo k poškodeniu penetrácie, podklad prepenetrujeme vhodnou epoxidovou penetráciou
  • pripravíme zmes kameniva a živice doplníme do poškodeného miesta
  • materiál uhladíme do požadovanej konečnej úpravy