Kamenný koberec, Návody

Ako aplikovať kamenný koberec na zvislé plochy?

Aplikácia kamenného koberca na zvislé plochy je možná dvoma spôsobmi:

Zhotovenie pomocného debnenia

Tento spôsob je vhodný pre všetky frakcie kameniva, no pre úplnosť je potrebné povedať, že výsledný efekt po odstránení debnenia nie vždy spĺňa estetické kritéria zákazníka a zákazník býva často sklamaný a rozčarovaný. Poruchy tohto systému sú zväčša spôsobené nerovnomerným rozložením kameniva na ploche a vznikom rôznych stekancov a flekov.

 

Nanášanie hladidlom

Je podstatne efektnejší spôsob, ktorý plne uspokojí esteticky aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Navyše nehrozia riziká spojené s predčasným alebo neskorým odobratím debnenia. Tento spôsob je jedinečný v tom, že je originálnym know – how firmy ART 4 YOU, ktorý s úspechom používa už od roku 2011.

Kamenivo vo frakciách od 2 – 8mm sa nanáša na zvislé plochy pomocou pojiva epoxidový gel.

Všetko potrebné pre realizáciu zvislých plôch si zakúpite v našom e-shope.
 

 

Na obrázku sú označené kruhmi miesta, kde vznikli optické defekty, vzniknuté pri použití metódy debnenia.