Príprava podkladu a vhodnosť aplikácie

Odporúčania ako správne pripraviť podklad pod podlahu.

Tím Art4you

September 2015

Art light floor - svetelné podlahy si vyžadujú ako podklad betónové podložie. Pokiaľ podklad nedosahuje požadované parametre hlavne čo do kvality a rovinnosti, je potrebné ho vhodným spôsobom upravit. Upravuje sa brúsením, vyliatím nivelizačnej hmoty, zhutnením povrchu a podobne. Všetky úpravy sa realizujú po dôkladnom posúdení a navrhnutí potrebných krokov naším technikom.

Nevhodný podklad predstavujú povrchy ako drevo, OSB dosky, parkety a podobne. Neodporúčame ani pokládku na jestvujúcu dlažbu. Všetky takéto povrchy sa musia odstrániť. 
Samozrehmosťou je dodržanie všetkých podmienok pre pokládku podláh na báze EP a PU živíc. Hlavne čo sa týka vlhkosti podkladu, pracovných podmienok ako napríklad teplota a podobne.