Pri akých poveternostných podmienkách sa dá kamenný koberec aplikovať?

Optimálne  podmienky pre aplikáciu je teplota v rozmedzí  5 – 30 stupňov celzia, bez zrážok, aspoň počas 5 -8 hodín po aplikácii.

Tím Art4you

September 2015

Optimálne  podmienky pre aplikáciu je teplota v rozmedzí  5 – 30 stupňov celzia, bez zrážok, aspoň počas 5 -8 hodín po aplikácii.

Pri vytvrdzovaní by teplota nemala v žiadnom prípade klesnúť pod 5 stupňov celzia. Materiál si vyžaduje pre inštaláciu vyzretý betón, čo znamená aspoň 28 dní starý, so zbytkovou vlhkosťou pod 4%.  

Odporúčanie našej firmy je: aplikovať kamenný koberec jednoznačne na vyzretý betón. Predíde sa tak možným komplikáciám v budúcnosti.