Odolnosť kamenného koberca voči mrazu

Ľudia sa domnievajú, že kamennému kobercu vadí mráz, pretože voda zatečie do špár, kde zamrzne a zničí podlahu. Nie je to pravda.

Tím Art4you

September 2015

Ľudia sa mylne domnievajú, že kamennému kobercu vadí mráz, že pôsobením mrazu a vody, ktorá zatečie do špár a zamrzne,  dochádza k jeho deštrukcii. Opak je pravdou. Tento materiál sa správa tak, že voda zatečie do špár, zmrzne, ale nedôjde k deštrukcii materiálu. Po oteplení, alebo pôsobením posypových solí, voda rozmrzne a buď odtečie alebo sa odparí.